Privacy

De Vereniging Scouting Hoogerheide verwerkt persoonsgegevens van zowel leden als vrijwilligers. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om te laten zien op welke manier we dat doen.

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Scouting Hoogerheide.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van de Vereniging Scouting Hoogerheide is de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens vindt u op onze website.

Waarvoor verwerkt de Vereniging Scouting Hoogerheide persoonsgegevens?
Als je lid wil worden van Scouting Hoogerheide dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we zorgen voor een goede inschrijving en indeling van leden maken en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Ook gebruiken we de persoonsgegevens om contact te onderhouden met leden, ouders / verzorgers, vrijwilligers en natuurlijk onze (financiële) administratie.

Tijdens opkomsten willen we leden en vrijwilligers zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Voor de begeleiding en de veiligheid is het daarom van belang dat we ten alle tijden toegang hebben tot de persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers. Deze gegevens zijn vastgelegd in het centrale administratie systeem van Scouting Nederland waar Scouting Hoogerheide een onderdeel van is.

Wij plaatsen gedurende het jaar foto’s op onze website en social media. Deze foto’s dienen ter informatie voor ouders / verzorgers en vrijwilligers en ter promotie van de Scouting Hoogerheide. Bij het inschrijven als lid of als u zichzelf inschrijft als vrijwilliger, verleent u de Vereniging Scouting Hoogerheide toestemming om foto’s te maken en op de website en social media te plaatsen. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij zorgen er vervolgens voor dat er van u of van het betreffende lid geen foto’s op de website geplaatst worden. Ook als u een specifieke foto verwijderd wil hebben van onze website kunt u dit via dit e-mailadres aan ons doorgeven. Wij verwijderen dan de betreffende foto.

Verwerkt de Vereniging Scouting Hoogerheide ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De Vereniging Scouting Hoogerheide verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens enkel als wij daartoe nadrukkelijk toestemming hebben gekregen van ouders / verzorgers of van vrijwilligers zelf.

Hoe gaat de Vereniging Scouting Hoogerheide met mijn persoonsgegevens om?
Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en we bewaren ze niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze verwerken.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Enkel bestuursleden en stafleden hebben toegang tot de database, Scouts OnLine, met gegevens van leden en vrijwilligers. De namen van bestuursleden en stafleden zijn onze website.

Uitwisselen van gegevens.
De Vereniging Scouting Hoogerheide deelt onder geen enkel beding (bijzondere) persoonsgegevens van leden dan wel van medewerkers met andere organisaties.
Bij lidmaatschap worden persoonsgegevens, uitgezonderd bijzondere persoongegevens, doorgegeven aan de moeder organisatie van Scouting Hoogerheide, Scouting Nederland.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens van leden en medewerkers worden uiterlijk zes weken na de opzegging van het lidmaatschap vernietigd. De periode van zes weken geeft de stichting de gelegenheid om eventuele administratieve zaken af te ronden.

Wat doen wij bij een datalek?
In het geval een datalek zal Vereniging Scouting Hoogerheide dit melden aan de instanties waartoe wij dat verplicht zijn. Daarnaast worden ook alle betrokkenen op de hoogte gesteld van het datalek en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Scouting Hoogerheide kan je contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Telefonisch contact opnemen is ook mogelijk, de telefoonnummers vindt u op de website.

Wijzigingen gegevensbeschermingsbeleid.
De Vereniging Scouting Hoogerheide behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het gegevensbeschermingsbeleid. De laatste versie van het gegevensbeschermingsbeleid is op deze website te downloaden.

Disclaimer
De inhoud van www.scoutinghoogerheide.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de Vereniging Scouting Hoogerheide tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Vereniging Scouting Hoogerheide expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies
De Vereniging Scouting Hoogerheide is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De Vereniging Scouting Hoogerheide maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, rechten en social media.