Klusteam

De taak van het klusteam is te zorgen dat het gebouw, terrein en de materialen in goede orde worden gehouden, zodat het scouting spel ongestoord plaats kan vinden. Het klusteam wordt met opdrachten gevoed vanuit de beheersstichting. In de groepsraad van oktober wordt besproken welke activiteiten er worden ingepland voor de komende periode. Bovendien worden klussen die zich tussentijds aandienen direct opgepakt door het team wat altijd op zaterdag ochtend aan het werk is.
Het klusteam wordt aangestuurd door Ger vanuit het stichtingsbestuurder.