Over ons

Scouting Hoogerheide is een jeugdvereniging waarvan het clubgebouw gevestigd is op Scoutcentrum Kooiduin, Kooiweg 30 te Hoogerheide.
Onze club heeft Scouting Nederland als overkoepelende landelijke vereniging. Wij conformeren ons aan het doel van Scouting Nederland:

“Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord- Baden- Powell om daarmee een plezierbeleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.”
Alle leden van Scouting Hoogerheide vormen samen de groep. De jeugdleden worden op leeftijd verdeeld over meerdere SPELTAKKEN. Deze zie je bovenaan deze pagina staan. Van jong naar oud heten de speltakken bij Scouting Hoogerheide de BEVERS, de WELPEN, de SCOUTS, de EXPLORERS, de ROVERSCOUTS en de STAM.
Elke speltak heeft zijn eigen LEIDING of wel staf. De leden van de leiding vormen samen met het bestuur de GROEPSRAAD, die dus bestaat uit zowel leiding en bestuurders.

Naast het BESTUUR van de GROEPSVERENIGING kent Scouting Hoogerheide ook een BESTUUR van de BEHEERSSTICHTING. Sommige bestuurders maken deel uit van beide besturen en meestal wordt er ook gezamenlijk vergaderd.
Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging daar waar nodig. Alles wat het scoutingspel aangaat wordt door het groepsbestuur behandeld.
Het stichtingsbestuur zorgt er voor dat alle middelen beschikbaar zijn om het scouting spel uit te kunnen voeren. Daarbij kun je denken aan de financiën, maar ook de ruimte (gebouw en terrein) en spelmaterialen.
Naast de vrijwilligers die leiding geven of besturen zijn we ook erg blij met onze vrijwilligers in het onze KLUS- en CLEANING teams. Het klusteam ondersteunt het stichtingsbestuur met het onderhouden van gebouw en terrein. Het cleaning team zorgt er voor dat het gebouw, de lokalen en de wc's netjes schoon zijn, zodat we elke zaterdag met plezier ons spel kunnen spelen.

Het zal u duidelijk zijn dat we zonder vrijwilligers de Scouting groep niet draaiende kunnen houden en zeker niet op het hoge niveau waarop Scouting zich momenteel bevindt. De speltakleiding, maar ook de mensen van het cleaning team, klus team en bestuur. Zij allen zijn het, die het mogelijk maken, dat uw kind elke zaterdag weer een prettig verblijf heeft op de Kooiduin. Inmiddels zijn we eigenaar geworden van het gebouw, we zijn dan ook altijd opzoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij onze exploitatie en beheer van het Scoutcentrum. Wilt u zich ook opgeven als vrijwilliger, schroom er niet voor terug en neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij ontvangen u met open armen.

Als vrijwilliger ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. Wij vragen elke vrijwilliger een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen en zich te houden aan de pdf gedragscode (370 KB) van Scouting Nederland. In de gedragscode staan de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.

 

GROEP

Alle leden van Scouting Hoogerheide vormen samen de GROEP, van de jongste Bever tot de oudste vrijwilliger. Elk jaar zijn er diverse groepsactiviteiten. Dat wil zeggen dat die activiteiten met en voor de hele groep georganiseerd worden.

De volgende groepsactiviteiten organiseren we elk jaar:
Januari: de sponsortocht.
Iedereen zet zijn beste beentje voor om zo veel mogelijk geld op te halen voor de vereniging.
Maart: Nationale Scouting Dag
Tijdens de NSD is de Scouting zichtbaar aanwezig in de maatschappij. De leiding van 1 speltak zorgt bij toerbeurt voor het spel, wat zich meestal in de dorpskern afspeelt.
April: Sint Joris kampvuur (wordt elk oneven jaar gevierd).
Op de zaterdag avond na de naamdag van Sint Joris maken we een groot kampvuur waarbij alle leden worden uitgenodigd. De leiding van 1 speltak zorgt bij toerbeurt voor een optreden waarbij alles draait om het thema Sint Joris.
September: Groepsdag.
Het nieuwe scouting jaar wordt altijd feestelijk geopend tijdens de Groepsdag. Het middagprogramma bestaat meestal uit spellen die in groepjes kinderen van verschillende speltakken gespeeld worden. Daarna gaat de gezamenlijke maaltijd met de hele groep er altijd goed in. Vervolgens vliegen de oudsten van de speltakken over naar de volgende speltak. De dag wordt afgesloten met een kampvuur waarbij er steevast wordt teruggeblikt op de zomerkampen die dan net voorbij zijn.

 

VERTROUWENSPERSOON

Onze vertrouwenspersoon maakt het makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken. Deze persoon luistert en denkt mee. Deze persoon is onafhankelijk, geen lid van het bestuur en staat daarmee op hetzelfde niveau als leden en vrijwilligers van de organisatie. Maarten van Opdorp is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

LEIDING

Taak
De leiding van de speltakken verzorgt en begeleidt het spel. Ook zorgt de leiding tijding voor een planning zodat ruim van te voren bekend is wat er wanneer op het programma staat.

Leden
De leiding bij Scouting Hoogerheide bestaat grotendeels uit oud jeugdleden van onze vereniging. Wanneer een Explorer tegen de 18 jaar aanloopt bestaat de mogelijkheid om als aspirant leiding mee te gaan draaien op een speltak. Vaak wordt er een poosje meegedraaid bij alle speltakken, waarna zal blijken of het leiding geven bevalt voor de Explorer en voor de speltakken. Als de Explorer leiding wil worden, wordt gekeken bij welke speltak hij/zij het best zou passen en of daar plaats is voor nieuwe leiding. De aspirant leiding trainingen volgen en worden begeleid door praktijkbegeleiders en de groepsbegeleider om door te kunnen groeien naar verkozen leiding. De groepsraad dient in te stemmen met de benoeming van nieuwe leiding.

Wie de leden van de leiding zijn, is te zien bij elke speltak op deze website.

Hier ziet u welke richtlijnen wij volgen voor de grootte van het stafteam per speltak:

 

GROEPSRAAD

Taak
De groepsraad is het voornaamste orgaan van de vereniging omdat in de groepsraad bindende besluiten worden genomen. De groepsraad komt jaarlijks drie keer bijeen: er is een Visie groepsraad in februari, een groepsraad in juni en een visie groepsraad in oktober. De agenda voor de groepsraad wordt voorbereid door het bestuur, maar iedereen kan stukken inbrengen in de vergadering. Toehoorders dienen in de gelegenheid te worden gesteld om de bestuursvergaderingen bij te wonen.
De volgende zaken worden in de groepsraad besproken:
* Aanname leiding (stemming)
* Aftreden bestuur
* Jaarverslagen
* Regioraad
* Werkplan / beleidsplan / meerjarenoverzicht
* Jaarrekening / begroting
* Overvliegers
* Verhuur(prijzen) Kooiduin

Leden
Alle leiding en bestuurders worden voor de groepsraad uitgenodigd en soms is er ook aspirant leiding aanwezig. Van elke speltak wordt minimaal 1 afgevaardigde bij de groepsraad verwacht.

 

GROEPSBESTUUR

Taak
Het bestuur van de groepsvereniging en de beheerstichting vergadert meestal samen en dat 4 keer per scoutingjaar. Steeds vooraf gaand aan de groepsraden en ook bij aanvang van het nieuw seizoen in september. Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen. Bij dringende zaken kan een extra groepsraad worden ingepland.

Het bestuur van de groepsvereniging bestaat uit de volgende leden:
- Groepsvoorzitter Robert
- Groepsbegeleider Nolan
- Secretaris 1 (leden) Paula
- max 2 leden uit het kader. Albert en Thierry

 

STICHTINGSBESTUUR

Taak
Het bestuur van de groepsvereniging en de beheerstichting vergadert meestal samen en dat 4 keer per scoutingjaar. Steeds vooraf gaand aan de groepsraden en ook bij aanvang van het nieuw seizoen in september. Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen. Bij dringende zaken kan een extra groepsraad worden ingepland.

Leden
- Voorzitter beheersstichting Henk
- Penningmeester (idem) Bianca
- Secretaris Carmen
- max 4 leden
- Materiaalbeheer  Liesbeth
- Exploitatie en beheer Ger

 

KLUSTEAM

Taak
De taak van het klusteam is te zorgen dat het gebouw, terrein en de materialen in goede orde worden gehouden, zodat het scouting spel ongestoord plaats kan vinden. Het klusteam wordt met opdrachten gevoed vanuit de beheersstichting. In de groepsraad van oktober wordt besproken welke activiteiten er worden ingepland voor de komende periode. Bovendien worden klussen die zich tussentijds aandienen direct opgepakt door het team wat altijd op zaterdag ochtend aan het werk is.

Leden
Het klusteam wordt gevormd door Gerard, Fred, Bertus, Steve en Wim en aangestuurd door Ger als stichtingsbestuurder.

 

CLEANINGTEAM

Taak
Het schoonhouden van Scoutcentrum Kooiduin! Dit wordt wekelijks gedaan in de avonduren door de leden van het team, die bij toerbeurt in trio’s komen poetsen. Er is een drie maandelijks schoonmaak rooster, zodat het gehele gebouw overal een schoonmaakbeurt krijgt.

Leden
Het cleaningteam bestaat momenteel uit een 21-tal ouders (vaders en moeders) en worden aangestuurd door coördinator Paula als stichtingsbestuurder.

Het clubgebouw is gevestigd op "Scoutcentrum Kooiduin" aan de Kooiweg 30 te  Hoogerheide.