Bestuur

De besturen van de groepsvereniging en de beheerstichting vergadert meestal samen en dat 4 keer per scoutingjaar. Steeds vooraf gaand aan de groepsraden en ook bij aanvang van het nieuw seizoen in september. Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen. Bij dringende zaken kan een extra groepsraad worden ingepland.

Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging daar waar nodig. Alles wat het scoutingspel aangaat wordt door het groepsbestuur behandeld.

Het stichtingsbestuur zorgt er voor dat alle middelen beschikbaar zijn om het scouting spel uit te kunnen voeren. Hierbij valt te denken aan de financiën, maar ook de ruimte (gebouw en terrein) en spelmaterialen.