Groep

Alle leden van Scouting Hoogerheide vormen samen de groep. De jeugdleden worden op leeftijd verdeeld over meerdere speltakken. Deze staan bovenaan de pagina.
Van jong naar oud heten de speltakken bij Scouting Hoogerheide:

 • Bevers (4,5 tot 7 jaar)

 • Welpen jongens en meisjes (7 tot 11 jaar)

 • Scouts jongens en meiden (11 tot 15 jaar)

 • Explorers (15 tot 18 jaar)

 • Roverscouts (18 tot 21 jaar)

 • Stam (Vrijwilligers vanaf 21 jaar)

Elke speltak heeft eigen leiding of wel staf. De leiding van de speltakken verzorgt en begeleidt het spel. Ook zorgt de leiding tijding voor een planning zodat ruim van te voren bekend is wat er wanneer op het programma staat. 

De leiding bij Scouting Hoogerheide bestaat grotendeels uit oud jeugdleden van onze vereniging. Wanneer een Explorer tegen de 18 jaar aanloopt bestaat de mogelijkheid om als aspirant leiding mee te gaan draaien op een speltak. Vaak wordt er een poosje meegedraaid bij alle speltakken, waarna zal blijken of het leiding geven bevalt voor de Explorer en voor de speltakken. Als de Explorer leiding wil worden, wordt gekeken bij welke speltak hij/zij het best zou passen en of daar plaats is voor nieuwe leiding. De aspirant leiding trainingen volgen en worden begeleid door praktijkbegeleiders en de groepsbegeleider om door te kunnen groeien naar verkozen leiding. De groepsraad dient in te stemmen met de benoeming van nieuwe leiding.

Alle leden van Scouting Hoogerheide vormen samen de groep. Elk jaar zijn er diverse groepsactiviteiten. Dat wil zeggen dat die activiteiten met en voor de hele groep georganiseerd worden.

De volgende groepsactiviteiten organiseren we elk jaar:
April: Sint Joris kampvuur (wordt elk oneven jaar gevierd).
September: Groepsdag
Oktober: sponsortocht

De leden van de leiding vormen samen met het bestuur de groepsraad, die dus bestaat uit zowel leiding en bestuurders. 

De groepsraad is het voornaamste orgaan van de vereniging omdat in de groepsraad bindende besluiten worden genomen. De groepsraad komt jaarlijks drie keer bijeen: er is een Visie groepsraad in februari, een groepsraad in juni en een visie groepsraad in oktober. De agenda voor de groepsraad wordt voorbereid door het bestuur, maar iedereen kan stukken inbrengen in de vergadering. Toehoorders dienen in de gelegenheid te worden gesteld om de bestuursvergaderingen bij te wonen.
De volgende zaken worden in de groepsraad besproken:

 • Aanname leiding (stemming)

 • Aftreden bestuur

 • Jaarverslagen

 • Regioraad

 • Werkplan / beleidsplan / meerjarenoverzicht

 • Jaarrekening / begroting

 • OvervliegerVerhuur(prijzen) Kooiduin